سالیا گالری

تولید ملی، افتخار ملی

IC3

آویز

ic7

آویز ساعت

IC5

انگشتر

Foot-150x150

پابند

IC4

دستبند

ic10

سرویس

IC2

گردنبند

IC6

گوشواره

ic11

نیم ست

جدیدترین محصولات

ولنتاین – پلاک

وزن: متغیر گرم
متغیر تومان

ولنتاین – نوشته

وزن: متغیر گرم
متغیر تومان

ولنتاین – قلب

وزن: متغیر گرم
متغیر تومان

سرویس ترکیبی حلقه و گوی آلبرنادو

وزن: 13/08 گرم
45.190.000 تومان

نیم ست هلال

وزن: 7/260 گرم
24.995.000 تومان

سرویس قلب

وزن: 16/490 گرم
53.922.000 تومان

گردنبند درخشان

وزن: 5/200 گرم
16.885.000 تومان

گردنبند هلالی و قلب

وزن: 3/00 گرم
9.672.000 تومان

آویز ایفل

وزن: 0/950 گرم
3.040.000 تومان

نیم ست دوران

وزن: 3/780 گرم
11.750.0000 تومان

سرویس تیفانی

وزن: 13/06 گرم
40.903.000 تومان

محصولات پر بازدید

ولنتاین – پلاک

متغیر تومان

ولنتاین – نوشته

متغیر تومان

ولنتاین – قلب

متغیر تومان

سرویس ترکیبی حلقه و گوی آلبرنادو

45.190.000 تومان

نیم ست هلال

24.995.000 تومان

سرویس قلب

53.922.000 تومان

گردنبند درخشان

16.885.000 تومان

گردنبند هلالی و قلب

9.672.000 تومان

آویز ایفل

3.040.000 تومان

نیم ست دوران

11.750.0000 تومان

سرویس تیفانی

40.903.000 تومان

آویز گورخر

73747.000 تومان

محصولات یلدایی سالیا

گردنبند گنجشک

وزن: 2/500 گرم
7.425.000 تومان

گردنبند هندوانه

وزن: 1/920 گرم
5.702.000 تومان

آویز انار

وزن: 0/730 گرم
2.185.000 تومان

آویز انار

وزن: 2/70 گرم
8.020.000 تومان

آویز انار

وزن: 0/890 گرم
2.653.000 تومان

تنها 5 رقم با ما فاصله دارید

خدمتی تازه از سالیا گالری

تبدیل لحظه های ارزشمند به طلا
ارزش اونارو بیشتر میکنه

همین الان ثبت سفارش کنید.

سالیا گالری

تولید ملی، افتخار ملی

IC3

آویز

ic7

آویز ساعت

IC5

انگشتر

Foot-150x150

پابند

IC4

دستبند

ic10

سرویس

IC2

گردنبند

IC6

گوشواره

ic11

نیم ست

محصولات جدید

ولنتاین – پلاک

وزن: متغیر گرم
متغیر تومان

ولنتاین – نوشته

وزن: متغیر گرم
متغیر تومان

ولنتاین – قلب

وزن: متغیر گرم
متغیر تومان

سرویس ترکیبی حلقه و گوی آلبرنادو

وزن: 13/08 گرم
45.190.000 تومان

نیم ست هلال

وزن: 7/260 گرم
24.995.000 تومان

سرویس قلب

وزن: 16/490 گرم
53.922.000 تومان

محصولات پر بازدید

ولنتاین – پلاک

متغیر تومان

ولنتاین – نوشته

متغیر تومان

ولنتاین – قلب

متغیر تومان

سرویس ترکیبی حلقه و گوی آلبرنادو

45.190.000 تومان

نیم ست هلال

24.995.000 تومان

سرویس قلب

53.922.000 تومان

خدمتی تازه از سالیا گالری

تبدیل لحظه های ارزشمند به طلا
ارزش اونارو بیشتر میکنه

همین الان ثبت سفارش کنید.